Naše certifikace

Společnost má zaveden a uplatňuje systém řízení kvality a environmentální politiky. Systém managementu byl certifikován v souladu s těmito mezinárodními normami:

  Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009

  Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005