Oprava uličních vpustí, Kunštát

obec Kunštát, silnice I/19
Ředitelství silnic a dálnic ČR
2012

Oprava poškozených uličních vpustí v obci Kunštát I/19 silnice. Odstranění podkladních vrstev, odstranění skruží, vybudování nových skruží, podkladních vrstev.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva