I/47 Opravy vybraných propustků

okres Vyškov
Dopravní Stavby Brno, s.r.o.
2017

Na silnici 1. třídy I/47 v okr. Vyškov jsme v regionu Ivanovice na Hané realizovali souvislou údržbu a rekonstrukci 7 vybraných silničních propustků.

Nejběžnější činnosti na těchto opravách bylo čištění propustků, odkopávky zeminy a naplavenin z propustků a jejich okolí. Běžně se také realizovali opravy stavebního charakteru jako jsou reprofilace betonových konstrukcí speciální sanační maltou se skelným vláknem. U vybraných silničních propustků byly zkoušeny tyto reprofilace odtrhovými zkouškami. U propustků se dále nově betonovaly železobetonové římsy, doplňovalo se chybějící či nevyhovující ocelové silniční zábradlí, doplňovaly se i protikorozní nátěry ocelových konstrukcí a nátěry betonových konstrukcí speciálním pružným nátěrem odolným proti UV záření, rozmrazovacím roztokům a povětrnostním vlivům a náročnému prostředí v blízkosti komunikace.