I/50 Opravy vybraných propustků okr. Vyškov

REALIZUJE SE
okres Vyškov
Dopravní Stavby Brno, s.r.o.
2016

 

Na silnici 1. třídy I/50 v okr. Vyškov jsme v úseku od obce Holubice po obec Kužušice jsme realizovali souvislou údržbu a rekonstrukci cca 30 vybraných silničních propustků.

Nejběžnější činnosti na těchto opravách bylo čištění propustků, odkopávky zeminy a naplavenin z propustků a jejich okolí. Běžně se také realizovali opravy stavebního charakteru jako jsou reprofilace betonových konstrukcí speciální sanační maltou se skelným vláknem. U vybraných silničních propustků byly zkoušeny tyto reprofilace odtrhovými zkouškami. U propustků se dále nově betonovaly železobetonové římsy, doplňovalo se chybějící či nevyhovující ocelové silniční zábradlí, doplňovaly se i protikorozní nátěry ocelových konstrukcí a nátěry betonových konstrukcí speciálním pružným nátěrem odolným proti UV záření, rozmrazovacím roztokům a povětrnostním vlivům a náročnému prostředí v blízkosti komunikace.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva