Nová trasa pro pěší, Lysice

Lysice
Zemako, s.r.o.
2017

V obci Lysice jsme na ulici Žerůtská realizovali nový chodník pro pěší.

Stávající zelený pás podél silnice na výjezdu z obce byl vytěžen a zpevněn. Následně se realizovaly podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a KZC (kamenivo zpevněné cementem) v místech vjezdů. Následně byly osazeny betonové chodníkové a silniční obruby do betonového lože. Poté byla kladena betonová zámková dlažba do kamenné drtě dle TP včetně bezbariérového řešení. V závěru bylo provedeno vyspravení asfaltové komunikace novými živičnými vrstvy podél celé nové komunikace.