Oprava uličních vpustí, ul. Bauerova, Brno

Brno, ul. Bauerova, Provazníkova, Karlova
Ředitelství silnic a dálnic ČR
2015

Rekonstrukce propadlých, neprůtočných uličních vpustí.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva