Oprava uličních vpustí, ul. Herčíkova, Viniční, Přední, Brno

Brno, ul. Přední, Herčíkova, Viniční
Brněnské komunikace, a.s.
2013

Rekonstrukce propadlých, neprůtočných uliční vpusti včetně přípojky.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva