Oprava chodníku, ul. Kartouzská, Brno

ul. Kartouzská, Brno
Brněnské komunikace, a.s.
2013

Souvislá údržba chodníku, včetně podkladních vrstev, sloupů VO, obrubníků a nové zámkové dlažby


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva