Oprava zpomalovacího prahu

Jinačovice - Člupky
Investmanagement, s.r.o.
2017

 

 

V obci Jinačovice jsme před vjezdem do obytné zóny Jinačovice – Člupky realizovali opravu zpomalovacího prahu z betonových, dlážděných krytů.

Původní řešení zpomalovacího prahu nevyhovovalo platným technickým předpisům, a proto nebylo možné úspěšně dokončit kolaudační řízení. Developerní společnost Investmanagement, s.r.o. se na nás proto obrátila s požadavkem rychlé opravy prahu dle platných TP.

Nejprve bylo nutné vybourat část komunikace z asfaltových vrstev pro rozšíření prahu. Dále jsme museli vybourat část původního chodníku pro pěší, silničních obrub a původních krytů z betonových dlažeb.

Následně jsme doplnili podkladní vrstvy z KZC zpomalovacího prahu a k nově vystavěnému prahu jsme připojili přilehlé chodníky. V závěru se doplnili nové kryty z betonových zámkových dlažeb z reflexních (červených) a reliéfních dlažeb.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva