Rekonstrukce pěší komunikace ZŠ

Protivanov
Městys Protivanov
2016

Pro městys Protivanov realizovali VZ: Komplexní revitalizace veřejného prostranství v Protivanově – část 1: rekonstrukce pěší komunikace před objektem ZŠ.

Původní porušený chodník z betonových dlaždic byl kompletně vybourán, vyrovnáno a doplněno podloží ze štěrkodrtě, upraveny porušené poklopy kanalizačních šachet. Následně byla provedena realizace nových krytů z betonových, zámkových dlažeb v okolí základní školy.

 


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva