Rekonstrukce schodiště v Aqualandu

Pasohlávky, Aqualand Moravia
Metrostav, s.r.o.
2017

 

Pro společnost Metrostav, s.r.o., která spravuje areál aquaparku Aquland Moravia v Pasohlávkách, jsme realizovali rekonstrukci schodišťových stupňů v bazénové hale Aqualandu.

Původní schodišťové stupně byly vystavěny z cementovláknitých desek tzv. „aquapanelů“, jejichž konstrukce byla koncipovaná jako dvojitá podlaha na rektifikačních stojkách. Z důvodu špatné původní hydroizolace a subtilnosti konstrukce došlo ke vzlínání vody do konstrukce a následnému porušení vlivem bobtnání desek.

V první fázi rekonstrukce jsme museli původní konstrukce schodišťových stupňů kompletně vybourat a začistit její okolí. Poté byla položena nová hydroizolace proti vzlínání vody do konstrukce a na ni vystavěna nová konstrukce schodišťových stupňů z pórobetonových tvárnic. Nově vystavená konstrukce byla opatřena speciální vyrovnávací vrstvou z vysokopevnostní malty a následně pružnou vrstvou hydroizolační stěrky na cementové bázi tak, aby celá nově vybudovaná konstrukce byla dokonale chráněna proti vysoké okolní vlhkosti. V závěru byla konstrukce znovu obložena keramickou dlažbou a bylo znovu osazeno původní nerezové zábradlí.

Práce musely probíhat za plného provozu aquaparku, proto bylo nutné pracovat přes noc a dbát maximální důraz na omezení prašnosti a znečištění okolí.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva