Montáž svodidel, dopravního značení, clonících a protihlukových stěn

Provádíme zemní a výkopové práce pomocí mechanizmů, stavebních strojů, ale i ruční výkopy například při čištění zanesených silničních propustků, drenážních systémů a pod. 

Provádíme také veškeré podkladní vrstevy komunikací od hutnění podloží, mechanických úprav zeminy, tak i pokládku štěrkových podkladních vrstev. 

Disponujeme veškerou technikou potřebnou k provádění kvalitní a profesionální práce.

  Výkopy základových pasů a patek

  Terénní úpravy a rekultivace

  Výkopy pro inženýrské sítě

photo61

photo33

Blueprints

In addition to building green, he puts a lot of emphasis on implementing.

Roads and Pavements

Using our detailed scheduling system, methodical safety plans and cost control measures and building.

Electric and other Systems

Our team ensures good relationships with subcontractors and other partners and work hard to maintain .

Location analyse

Using our detailed scheduling system, methodical safety plans and cost control.

Starting Elements

This type of flooring is made of different materials combination and one can find many floor systems available in the market.

Leakage and repairing

Everyone Can Paint, So Can You! If you are looking to shift to a new house or want to renovate your existing.