Čištění kanalizací, dešťových vpustí, lapolů a jímek

Provádíme zemní a výkopové práce pomocí mechanizmů, stavebních strojů, ale i ruční výkopy například při čištění zanesených silničních propustků, drenážních systémů a pod. 

Provádíme také veškeré podkladní vrstevy komunikací od hutnění podloží, mechanických úprav zeminy, tak i pokládku štěrkových podkladních vrstev. 

Disponujeme veškerou technikou potřebnou k provádění kvalitní a profesionální práce.

  Výkopy základových pasů a patek

  Terénní úpravy a rekultivace

  Výkopy pro inženýrské sítě

photo61

photo33