Zemní a výkopové práce

Provádíme zemní a výkopové práce pomocí mechanizmů, stavebních strojů, ale i ruční výkopy. Tuto činnost využíváme například při čištění zanesených silničních propustků, drenážních systémů apod. 

Provádíme také veškeré podkladní vrstvy komunikací od hutnění podloží, mechanických úprav zeminy, tak i pokládku štěrkových podkladních vrstev. 

Disponujeme veškerou technikou potřebnou k provádění kvalitní a profesionální práce.

  Výkopy základových pasů a patek

  Terénní úpravy a rekultivace

  Výkopy pro inženýrské sítě

  Hutnění, stabilizace a zlepšování vlastností zemin 

  Podkladní vrstvy komunikaci z kameniva, štěrků, štěrkodrtí,...

  Odkopávky naplavených nánosů

 

photo61

photo33